Harley Davidson Series 20

Maisto 1:18 scale Harley Davidson FLSTS Heritage Springer 1997
Maisto 1:18 scale Harley Davidson FLSTFI Fat Boy 2004